Asmens duomenų sauga

Vis griežtėjantys Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento (BDAR) reikalavimai bei vis dažnėjantys duomenų nutekėjimo atvejai kelia daug nerimo, tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje.

Situacijos priežastys yra visiškai aiškios: daugelio įmonių informacinių technologijų ūkio saugumas pernelyg ilgai buvo dėmesio centro nuošalyje, o to pasekoje, technologinių spragų kiekis yra absoliučiai nekontroliuojamas ir jo net nebandoma identifikuoti. Konfidencialūs bei gyvybiškai svarbūs duomenys, pačioms kompanijoms to net nežinant, yra apdorojami ir kaupiami nesaugioje skaitmeninėje erdvėje, kurios problematika gali variuoti nuo elementarių IT saugumo konfigūracijų užtikrinimo stokos iki kritinių IT architektūros pažeidimų.

  • BDAR direktyvos tikslas – saugoti subjekto teisę į privatumą, įpareigojant įmones laikytis nustatytų asmens duomenų apsaugos teisinių aktų.
  • DLM Solutions komandos misija – padėti įmonėms identifikuoti egzistuojančias problematikas ir pateikti tinkamiausius problemų sprendimo būdus.

Mūsų siūlomo BDAR365 paketo pagrindą sudaro 3 esminės reglamento sudedamosios dalys:

Kibernetinis saugumas:
„Pagrindinė sudedamoji dalis yra faktiškas IT ūkio paruošimas bei gebėjimas pastatyti saugius ir tvirtus pamatus kovai su kasdien aktyvėjančiomis kibernetinių pavojų apsukomis.“


Juridinė pagalba:
„Neatsiejama duomenų apsaugos dalis, kuri suteikia galimybę skaitmenizuotą kibernetinį saugumą optimizuoti remiantis, tiek vietiniais, tiek tarptautiniais teisės aktais.”  Edukacija ir mokymai:
„Kompiuterinių technologijų pokyčiai bei nuolatinis skaitmeninių duomenų apdorojimas neišvengiamai reikalauja papildomų įgūdžių ir kompetencijos.“

 
  • BDAR365 paketo sandara

Mes esame išskirtinį IT paslaugų spektrą siūlantys profesionalai, kurių pagrindinė veiklos sritis yra kompleksiniai, individualūs sprendimai, padedantys užtikrinanti maksimalų kibernetinį saugumą. Garantuotas kruopštus požiūris į duomenų bei IT infrastruktūros aspsaugos aspektus, inovatyvūs problemų sprendimo būdai, sąžininga kainodara. Esame čia tam, jog garantuotumėme jūsų skaitmeninės erdvės priežiūrą 24 valandas per parą, 365 dienas per metus.

Detalų siūlomų sprendimų sąrašą bei taikomus technologines gaires galite rasti mūsų Kibernetinio saugumo skiltyje.

Mūsų duomenų apsaugos teisininkų komanda įvertina kompanijų juridinę atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui bei konsultuoja padedant užtikrinti duomenų judėjimo teisėtumą.

Išsamiau apie teisėkūros priemones, duomenų apsaugai užtikrinti, rasite mūsų Juridinių  paslaugų skiltyje.

Mūsų komandos gretose susibūrė aukščiausios profesinės kvalifikacijos specialistai, kurie ne tik gali pasigirti ilgalaike patirtimi kuriant, prižiūrint, tobulinant milžiniškų gabaritų IT infrastruktūras, bet ir edukuoja privačias bei valstybines organizacijas, veda kompetencijų ugdymo sesijas. Taip pat padeda organizacijose dirbantiems specialistams tobulinti žinias, kelti profesinę kartelę, padeda pasirengti egzaminams, kuriuos išlaikius gaunami visame pasaulyje pripažįstami sertifikatai.

Detalesnes apmokymų bei komptenecijų kelimo strategijas galite rasti mūsų Edukacijos ir Pamokų skyrelije

error: Turinys apsaugotas.